Odprawa celna

Odprawa celna

integration

Dla Firm

- Dostawa międzynarodowa

Przy realizacji przesyłek międzynarodowych dostępne są następujące opcje
odprawy celnej:

 • Zamówić odprawę celną przesyłki z pomocą agenta celnego Nova Post
 • Zamówić odprawę celną przesyłki u innego agenta celnego, z którym masz zawartą umowę o rejestrację zgłoszenia importowego
 • Przeprowadzić odprawę celną przesyłki siłami własnymi odbiorcy podczas sporządzania zgłoszenia importowego

Odprawa celna przesyłek odbywa się na podstawie umowy o organizację przewozu lub odrębnej umowy
o świadczenie usług pośrednictwa celnego.

W celu dokonania odprawy celnej przesyłek nadawca i/lub odbiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat celnych oraz opłat przewidzianych w przepisach prawa polskiego oraz warunkach umowy zawartej z Nova Post.

Do odprawy celnej przesyłki międzynarodowej w Polsce klient biznesowy potrzebuje:
 1. Posiadać numer EORI*
 2. Wraz z przesyłką należy dołączyć należycie wykonane dokumenty towarzyszące:
  1. fakturę (która musi zawierać szczegółowy opis ładunku, koszt ładunku bez podatku VAT, kody towaru, warunki Incoterms na jakich realizowana jest dostawa, podpis i pieczęć osoby, która ją wystawiła)
  2. zagraniczną umowę gospodarczą
  3. specyfikację
  4. pełnomocnictwo dla pośrednika, podpisaną i zarejestrowaną w systemie celnym
W przypadku niektórych kategorii towarów mogą być wymagane dodatkowe towarzyszące
dokumenty przewozowe. Na przykład:
 • certyfikat jakości
 • certyfikat pochodzenia
 • wniosek o potwierdzenie kodu HS produktu ze Zharmonizowanego Systemu opisu i kodowania towarów
 • opis charakterystyk technicznych wyszczególniający cechy jakościowe oraz ilościowe a także
  zakres stosowania
 • lub inne
Ładunki wymagające opinii weterynaryjnej, fitosanitarnej, ekologicznej, hemologicznej
nie są przyjmowane do dostawy.

* Economic Operator Registration and Identification – identyfikator przedsiębiorcy i jest wykorzystywany w punktach celnych Unii Europejskiej do organizacji eksportu, importu oraz tranzytu.

Koszt odprawy celnej

Wywozowe zgłoszenie celne do 3 kodów TN ZDG (towarowa nomenklatura zagranicznej działalności gospodarczej) 165 PLN
dopłata za każdy kolejny kod TN ZDG +10 PLN
Importowe zgłoszenie celne do 3 kodów TN ZDG 210 PLN
za każdy kolejny kod TN ZDG dopłata +10 PLN
Import.
Wystawienie celnego listu przewozowego
(Karnet TIR)
do 3 numerów rejestracyjnych przewozu (MRN) 170 PLN
Dopłata za każdy kolejny numer MRN (numerów rejestracyjnych przewozu) +10 PLN